Sony Xperia SP - Kontaktide lisamine ja muutmine

background image

Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti lisamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut .

3

Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või enama kontoga ja lisate kontakti

esmakordselt, peate valima konto, millele soovite kontakti lisada. Kui soovite

kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut

Telefonikontakt

.

4

Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.

5

Kui olete lõpetanud, koputage nuppu Valmis.

Kui valite 3. juhises sünkroonimiseks konto, kuvatakse see konto järgmisel kontakti lisamisel

vaikekontona. Konto muutmiseks redigeerige kontakti pärast selle salvestamist.

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit

redigeerida, kui soovite helistada mõnes muus riigis.

Kontakti muutmine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .

3

Muutke soovitud teavet.

4

Kui olete lõpetanud, koputage valikut Valmis.

Mõni sünkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.

Pildi seostamine kontaktiga

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .

2

Koputage redigeeritavat kontakti ja siis nuppu .

3

Koputage ikooni ja valige kontakti pildi lisamiseks soovitud meetod.

4

Kui olete pildi lisanud, koputage valikut Valmis.

Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest Album.

Kontakti helina isikupärastamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .

3

Koputage valikuid > Määra helin.

4

Tehke valik, seejärel koputage nuppu Valmis.

5

Koputage valikut Valmis.

Kontaktide kustutamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.

3

Kui soovite kustutada kõik kontaktid, koputage rippmenüü avamiseks allanoolt.

Seejärel koputage valikut Märgi kõik.

4

Koputage valikut ja siis valikut Kustuta.

Oma kontaktiteabe muutmine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .

2

Koputage Mina, seejärel koputage .

3

Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.

4

Kui olete lõpetanud, koputage Valmis.

45

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Uue kontakti loomine tekstsõnumist

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage

seda.

2

Koputage valikuid > Salvesta.

3

Valige olemasolev kontakt või koputage valikut Uue kontakti loomine.

4

Muutke kontakti teavet ja koputage valikut Valmis.