Sony Xperia SP - Kontaktide edastamine

background image

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Lisateabe saamiseks

edastamismeetodi valimise kohta

lugege artiklit

kontaktide edastamisest.

Kontaktide edastamine arvutit kasutades

Rakendused Xperia™ Transfer ja Contacts Setup (Kontaktide häälestamine) on

rakendused arvutiprogrammis PC Companion, millega saate kontaktid vanast

seadmest uude edastada. Rakendused toetavad mitmesuguse kaubamärgiga

seadmeid, sh iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola ja Nokia.
Teil on vaja järgmisi vahendeid:

Interneti-ühendusega arvuti;

vana seadme USB-kaabel;

uue Android™-i seadme USB-kaabel;

vana seade;

uus Android™-i seade.

Kontaktide edastamine uude seadmesse arvutit kasutades

1

Veenduge, et arvutisse oleks installitud

PC Companion

.

2

Avage arvutis rakendus PC Companion, seejärel klõpsake valikut

Xperia™

Transfer

või

Contacts Setup

(Kontaktide häälestamine) ja järgige kontaktide

edastamise juhtnööre.

Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google
Sync™, Facebook™ või Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

), saate kontaktid selle

konto abil uude seadmesse edastada.

Kontaktide sünkroonimine uue seadmega sünkroonimiskonto abil

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja siis valikuid Seaded> Kontod ja sünkr..

3

Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja koputage valikuid >

Sünkrooni kohe

.

Enne kontaktide sünkroonimist peate soovitud sünkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks
saate kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth

®

-

tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate

vastavast kasutusjuhendist.

Kontaktide importimine mälukaardilt

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid Kontaktide importimine > SD-

kaart

.

3

Valige kontaktide salvestuskoht.

4

Valige imporditav fail.

43

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kontaktide importimine Bluetooth

®

-tehnoloogia abil

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud

nähtavaks.

2

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja

koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.

3

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut Nõustu.

4

Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage

vastavat teadaannet.

5

Koputage vastuvõetud faili ja valige kontaktide salvestuskoht.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

Kui edastate kontakte SIM-kaardi abil, võivad andmed kaotsi minna või tekkida kontaktide

topeltkirjed.

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja siis valikuid Kontaktide importimine> SIM-kaart.

3

Valige kontaktide salvestuskoht.

4

Üksikkontakti importimiseks otsige kontakt üles ja koputage seda. Kõigi

kontaktide importimiseks koputage valikut Impordi kõik.