Sony Xperia SP - Näotuvastus

background image

Näotuvastus

Näotuvastust saab kasutada foto keskmest välja jääva näo teravustamiseks. Kaamera

tuvastab automaatselt kuni viis nägu ja raamib need valge joonega. Kollane raam

näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fokuseeritakse kaamerale kõige

lähemal olev nägu. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu, koputage vastavat

raami.

Näotuvastuse sisselülitamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Koputage ikooni ja siis valige ikoon .

3

Koputage ikooni ja siis ikooni .

4

Valige Teravustamis-režiim > Näotuvastus.

Pildistamine näotuvastuse abil

1

Kui kaamera on avatud ja Näotuvastus on sisse lülitatud, suunake kaamera

pildistatava objekti suunas. Tuvastatakse kuni viis nägu; iga tuvastatud nägu

ümbritsetakse raamiga.

2

Vajutage kaameranupp poolenisti alla. Kollases raamis kuvatakse fookuses

olev nägu.

3

Foto tegemiseks vajutage kaameraklahv täiesti alla.