Sony Xperia SP - Mitu kõnet

background image

Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui

koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.

Koputuse sisse- ja väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage Seaded > Kõne seaded > Lisaseaded.

3

Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut Koputus.

40

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teise kõne vastuvõtmine ja poolelioleva kõne ootelepanek

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage üksus paremale.

Teisest kõnest keeldumine

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni vasakule.

Teise kõne tegemine

1

Koputage poolelioleva kõne ajal nuppu .

2

Sisestage vastuvõtja number ja koputage ikooni . Esimene kõne pannakse

ootele.

Kõnede vahetamine

Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage

valikut Aktiveeri see kõne.