Sony Xperia SP - Käimasolevad kõned

background image

Käimasolevad kõned

Käimasolevate kõnede ülevaade

1

Kontaktiloendi avamine

2

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

3

Mikrofoni vaigistamine kõne ajal

4

Numbrite sisestamine kõne ajal

5

Kõne lõpetamine

Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.

Ekraani aktiveerimine kõne ajal

Vajutage korraks nuppu .