Sony Xperia SP - Helistamine

background image

Helistamine

Helistamine

Helistamise ülevaade

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnda kontaktiloendisse

salvestatud või kõnelogivaates olevat telefoninumbrit. Saate kasutada ka

kiirvalimisfunktsiooni, millega saate kontaktiloendist ja kõnelogidest numbreid kiiresti

üles leida. Videokõne tegemiseks saate kasutada seadmes olevat kiirsõnumside ja

videovestluse rakendust Hangouts™. Vt jaotist

Kiirsõnumside ja videovestlus

lehel 50.

1

Kontaktiloendi avamine

2

Kõnelogi kirjete kuvamine

3

Lemmikkontaktide kuvamine

4

Kõigi seadmesse salvestatud kontaktirühmade kuvamine

5

Numbri kustutamine

6

Klahvistik

7

Kõnelogi peitmine või tühjendamine

8

Helistamisnupp

9

Valija peitmine või kuvamine

Helistamine numbri valimisega

1

Puudutage ekraanil Avakuva valikut .

2

Leidke valik Telefon ja puudutage seda.

3

Sisestage vastuvõtja number ja koputage ikooni .

Helistamine kiirvalimisega

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige üles ja koputage Telefon.

3

Sisestage valimisklahvistikul tähed või numbrid, mis vastab soovitavale

kontaktile. Iga tähe või numbri sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.

4

Koputage kontaktile, millele soovite helistada.

37

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Helistamine rahvusvahelisele numbrile

1

Puudutage ekraanil Avakuva valikut .

2

Leidke valik Telefon ja puudutage seda.

3

Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.

4

Sisestage riigikood, suunakood (ilma eesnullita) ja telefoninumber ning siis

koputage nuppu .

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber

või mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Leidke ja koputage Seaded > Kõne seaded > Lisaseaded > Helistajatunnus.