Sony Xperia SP - Raadio kuulamine

background image

Raadio kuulamine

Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiokanaleid

otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb

seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või

kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi

korral kasutada heli esitamiseks valjuhääldit (raadioheli asemel).

1

Lemmikute loend

2

Raadio sees/väljas nupp

3

Menüüvalikute kuvamine

4

Häälestatud sagedus

5

Saate jaama lemmikuna salvestada või eemaldada

6

Häälestusvalits

7

Sagedusribal tagasi liikumine raadiokanali otsimiseks

8

Sagedusribal edasi liikumine raadiokanali otsimiseks

9

Salvestatud lemmikkanal

FM-raadio kuulamine

1

Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.

2

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

3

Otsige üles valik FM-raadio ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal

liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.

FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on

saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.

Raadiokanalite vahel liikumine

Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.

Uue kanalijaama otsimise käivitamine

1

Kui raadio on avatud, vajutage nuppu .

2

Koputage Otsi kanaleid. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kõik

saadaolevad kanalid.

64

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse

1

Kui raadio on avatud, vajutage .

2

Koputage Esita kõlaris.

Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi ja

koputage valikul Esita kõrvaklappides.

FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TrackID™ abil

1

Kui teie seadme FM-raadios mängib muusikapala, vajutage , seejärel valige

TrackID™

.

2

Kui rakendus TrackID™ otsib pala, kuvatakse edenemisindikaator. Kui

tuvastamine oli edukas, esitatakse muusikapala otsimise tulemused või

võimalike muusikapalade loend.

3

FM-raadiosse naasmiseks vajutage .

TrackID™ rakendust ja TrackID™ teenust ei toetata kõigis riikides ja piirkondades ega kõigi

piirkondade kõigis võrkudes ja/või teenusepakkujate juures.