Sony Xperia SP - E-posti eelvaatepaan

background image

E-posti eelvaatepaan

Eelvaatepaan e-kirjade vaatamiseks ja lugemiseks on saadaval rõhtpaigutuse korral.

Kui see on aktiveeritud, saate selle abil korraga vaadata e-kirjade loendit ja ühte

valitud e-kirja.

Eelvaatepaani aktiveerimine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel leidke valik E-post ja koputage seda.

2

Koputage , seejärel koputage valikut Seaded.

3

Koputage Üldist > Eelvaatepaan.

4

Tehke valik või valikukombinatsioon, seejärel koputage valikut OK.

E-kirjade lugemine eelvaatepaanil

1

Veenduge, et eelvaatepaan oleks aktiveeritud.

2

Avage e-posti sisendkast.

3

Kerige üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.

4

E-kirja vaatamiseks täisekraanil koputage eraldusriba (see asub e-kirjade loendi

ja kuvatava e-kirja vahel).

5

Sisendkastivaatesse naasmiseks koputage eraldusriba uuesti.