Sony Xperia SP - Fotode ja videote jagamine ja haldamine

background image

Fotode ja videote jagamine ja haldamine

Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel

moel hallata. Näiteks saate töötada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid

kontaktidega linkida.

Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda

objekti ei saa saata, kui fail on liiga suur.

Foto või video jagamine

1

Koputage albumis fotot või videot, mida soovite jagada.

2

Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .

3

Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejärel järgige

saatmiseks kuvatavaid juhiseid.

Foto kasutamine kontakti pildina

1

Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis

valikuif > Kasuta > Kontakti pilt.

2

Kui seda palutakse, valige Kontaktid > Ainult üks kord. Seejärel valige kontakt.

Foto kasutamine taustpildina

1

Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis

valikuif > Kasuta > Taustpilt.

2

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Foto pööramine

1

Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis

valikut .

2

Koputage valikut Pööra. Foto salvestatakse uues asendis.

75

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Foto või video kustutamine

1

Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis

valikut .

2

Koputage valikut Kustuta.

Foto- ja videokomplektidega töötamine Albumis

1

Kui vaatate albumis fotode ja videote pisipilte, koputage valikut ja seejärel

valikut Vali objekte.

2

Koputage üksusi, millega soovite töötada. Valitud üksuse tähistatakse sinise

raamiga.

3

Valitud üksustega töötamiseks kasutage tööriistaribadel olevaid tööriistu.

Valikurežiimi aktiveerimiseks võite ka mõnda üksust pikalt puudutada, kuni raam muutub

siniseks. Seejärel koputage muid valitavaid üksusi.

Nägudega fotode analüüsimine rakenduses Album

Saate analüüsida seadmes kõiki fotosid, millel on inimeste näod. Kui fotode

analüüsimisfunktsioon on aktiveeritud, siis jääb see sisse ja uued fotod analüüsitakse

nende lisamisel. Pärast analüüsimist saate sama isiku fotod rühmitada ühte kausta.

Fotode analüüsimisfunktsiooni sisselülitamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja koputage valikuid Album > Minu albumid > Näod.

3

Kõik seadmes olevad fotod analüüsitakse ja rühmitatakse vastavalt kausta

Nimeta näod.

Näole nime lisamine

1

Koputage paanil Näod kausta Nimeta näod, seejärel liikuge sirvides kaustani

Muud näod

ja valige nägu, millele soovite nime lisada.

2

Koputage valikut Lisa nimi.

3

Tippige nimi ja koputage siis valikuid Valmis > Lisa uue isikuna.

Näole lisatud nime muutmine

1

Näo vaatamisel täisekraanvaates koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani.

Seejärel koputage valikuid > Muuda nimesilte.

2

Koputage valikut OK.

3

Koputage muudetava näo nime.

4

Muutke nime ja koputage seejärel valikuid Valmis >Lisa uue isikuna.