Sony Xperia SP - Flere opkald

background image

Flere opkald

Hvis du har aktiveret ventende opkald, kan du håndtere flere opkald samtidig. Når

funktionen er aktiveret, høres der et bip, hvis du modtager et andet opkald.

Sådan aktiveres eller deaktiveres ventende opkald

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger > Indstillinger for opkald > Yderligere indstillinger.

3

Hvis du vil aktivere eller deaktivere ventende opkald, skal du tappe på

Ventende opkald

.

41

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan besvarer du et nyt opkald og parkerer et igangværende opkald

Træk til højre, når du hører gentagne bip under et opkald.

Sådan afviser du et andet opkald

Træk til venstre, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

For at foretage et andet opkald

1

Tap under en udgående opkald, på .

2

Indtast nummeret til modtageren, og tap på . Det første opkald parkeres.

Sådan skifter du mellem flere opkald

Tap på Skift til dette opkald for at skifte til et andet opkald og parkere det

aktuelle opkald.