Sony Xperia SP - Lytning til musik

background image

Lytning til musik

Brug appen "WALKMAN" til at lytte til din favoritmusik og lydbøger.

1

Gennemse din musik

2

Søg efter sange på Music Unlimited og i alle sange, der er gemt på enheden

3

Vis den aktuelle afspilningskø

4

Albumcover (hvis findes)

5

Tap for at gå til den forrige sang i afspilningskøen

Berør og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang

6

Afspil en sang, eller sæt den på pause

7

Tap for at gå til den næste sang i afspilningskøen

Berør og hold nede for at spole frem i den aktuelle sang

8

Bland sangene i den aktuelle afspilningskø

9

Gentag alle sange i den aktuelle afspilningskø

10 Statusindikator – Træk indikatoren, eller tap langs linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage

11 Samlet varighed for den aktuelle sang

12 Forløbet tid for den aktuelle sang

57

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan afspiller du en sang

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , hvis startskærmen for WALKMAN ikke vises.

3

Vælg en musikkategori, f.eks. under Kunstnere, Albummer eller Sange, og

gennemse, indtil du finder den sang, du vil åbne.

4

Tap på en sang for at afspille den.

Det kan være, at du ikke kan afspille ophavsretligt beskyttede elementer. Verificer, at du har de

nødvendige rettigheder til det materiale, du vil dele.

Sådan findes sangrelaterede oplysninger online

Mens der afspilles en sang via appen "WALKMAN", skal du tappe på

albumcoveret for at få vist knappen for uendelig og derefter tappe på .

Knappen for uendelig

giver dig adgang til en række informationskilder, herunder videoer

på YouTube™, sangtekster og oplysninger om kunstnere på Wikipedia.

Sådan justerer du lydstyrken

Tryk på volumentasten.

Sådan minimeres appen "WALKMAN"

Når en sang afspilles, skal du tappe på for at gå til Startskærm. Appen

"WALKMAN" fortsætter med at spille i baggrunden.

For at åbne "WALKMAN"-programmet, når den afspilles i baggrunden

1

Tap, mens en sang afspilles i baggrunden, på for at åbne winduet seneste

anvendte programmer.

2

Tap på "WALKMAN"-programmet.