Sony Xperia SP - Indstillinger for meddelelser

background image

Indstillinger for meddelelser

For at ændre indstillinger for meddelelsesbeskeder

1

Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Indstillinger.

3

Tap, for at anvende en lyd for beskeder, på Signal ved besked og vælg en

indstilling.

4

Markér eller fjern markeringen fra relevante afkrydsningsfelter for andre

beskedindstillinger.

For at ændre leveringsrapportens indstillinger for udgående meddelelser

1

Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Indstillinger.

3

Tap på Leveringsrapport for at aktivere eller deaktivere leveringsrapporter.