Sony Xperia SP - Søgning efter og visning af kontakter

background image

Søgning efter og visning af kontakter

Oversigt over skærmen Kontakter

1

Fanerne Kontakter, Opkald, Favoritter og Grupper

2

Få vist kontaktoplysninger

3

Gå til kontakter, der starter med det valgte bogstav

4

Kontaktmuligheder for kontakten

5

Søg efter kontakter

6

Tilføj en kontakt

7

Få vist flere indstillinger

Sådan søger du efter en kontaktperson

1

Tap på på Startskærm, tap derefter på .

2

Tap på og indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn i Søg i

kontakter

-feltet. Alle kontaktpersoner, der begynder med disse bogstaver,

vises.

45

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Valg af kontakter, der skal vises i programmet Kontakter

1

Tap på på Startskærm, tap derefter på .

2

Tryk på , og tap derefter på Filter.

3

Markér eller fjern markeringen, i listen der vises, den ønskede indstilling. Hvis

du har synkroniseret kontakterne med en synkroniseringskonto, vises den i

listen. Tap, for at udvide listen med indstillinger yderligere, på kontoen.

4

Tap på OK, når du er færdig.