Sony Xperia SP - Sådan undgås dublerede poster i programmet Kontakter

background image

Sådan undgås dublerede poster i programmet Kontakter

Hvis du synkroniserer dine kontakter med en ny konto eller importerer

kontaktoplysninger på andre måder, kan du komme til at duplikere poster i

programmet Kontakter. Hvis dette sker kan du forbinde sådanne dubletter for at

oprette en enkelt post. Og hvis du ved en fejl forbinder poster, kan du senere adskille

dem igen.

47

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan tilknyttes kontakter

1

Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .

2

Tap på den kontakt, du vil knytte til en anden kontakt.

3

Tryk på , og tap derefter på Tilknyt kontaktperson.

4

Tap på kontakten, hvis oplysninger du vil knytte til den første kontakt, tap

derefter på OK for at bekræfte. Oplysninger fra den første kontakt flettes med

den anden kontakt, og de tilknyttede kontakter vises som én kontakt i listen med

Kontakter.

Sådan adskilles sammenkædede kontakter

1

Tap fra Startskærm, på , tap derefter på .

2

Tap på den sammenkædede kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .

3

Tap på Fjern tilknytning > Fjern tilknytning.