Sony Xperia SP - Overførsel af kontakter

background image

Overførsel af kontakter

Du kan overføre kontakter til din nye enhed på flere måder. Du kan få hjælp til at

vælge en overførselsmetode ved at

læse artiklen

om overførsel af kontakter.

Overførsel af kontakter ved hjælp af en computer

Opsætning af Xperia™ Transfer er programmer i PC Companion-

computerprogrammet, der hjælper dig med at samle kontakter fra din gamle enhed og

overføre dem til din nye enhed. Disse programmer understøtter mange

enhedsmærker, inklusive iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola og Nokia.
Du skal bruge:

en computer med internetforbindelse.

et USB-kabel til den gamle enhed.

et USB-kabel til den nye Android™-enhed.

din gamle enhed.

din nye Android™-enhed.

Sådan overfører du kontakter til den nye enhed ved hjælp af en computer

1

Sørg for, at

PC Companion

er installeret på pc'en.

2

Åbn programmet PC Companion, klik derefter på

Xperia™-overførsel

eller

opsætning af kontakter

og følg anvisningerne for at overføre dine kontakter.

Overførsel af kontakter ved hjælp af en onlinekonto

Hvis du synkroniserer kontakterne i din gamle enhed eller din computer med en
onlinekonto, f.eks. Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, kan du overføre dine kontakter til din nye enhed ved hjælp af den konto.

Sådan synkroniserer du kontakter til din nye enhed ved hjælp af en

synkroniseringskonto

1

Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Indstillinger > Konti og synkronisering.

3

Vælg den konto, du vil synkronisere dine kontakter med, og tap derefter på >

Synkroniser nu

.

Du skal være logget på den pågældende synkroniseringskonto, før du kan synkronisere dine

kontakter med den.

Andre metoder til overførsel af kontakter

Der er flere andre metoder, du kan bruge for at overføre kontakter fra din gamle enhed

til din nye enhed. Du kan f.eks. kopiere kontakterne over på et hukommelseskort,
anvende Bluetooth

®

-teknologi eller gemme kontakterne på et SIM-kort. Du kan finde

mere detaljerede oplysninger om at overføre kontakterne fra din gamle enhed i den

relevante brugervejledning.

Sådan importerer du kontakter fra et hukommelseskort

1

Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .

2

Tryk på , og tap derefter på Importér kontakter > SD-kort.

3

Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

4

Vælg den fil, du vil importere.

44

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan importerer du kontakter ved hjælp af Bluetooth

®

-teknologi

1

Kontrollér at Bluetooth

®

-funktionen er slået til, og at enheden er indstillet til

synlig.

2

Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække

statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.

3

Tap på Accepter for at starte filoverførslen.

4

Træk statuslinjen nedad. Tap på beskeden, når overførslen er fuldført.

5

Tap på den modtagne fil, og vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

Sådan importerer du kontakter fra SIM-kortet

Du kan miste oplysninger, eller få flere kontaktposter, hvis du overfører kontakter ved hjælp af

et SIM-kort.

1

Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Importér kontakter > SIM-kort.

3

Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

4

Hvis du vil importere en individuel kontakt, skal du finde og tappe på kontakten.

Tap på Importer alle for at importere alle kontakter.