Sony Xperia SP - Backup af kontakter

background image

Backup af kontakter

Du kan anvende et hukommelseskort eller et SIM-kort til at tage backup af kontakter.

Sådan eksporterer du alle kontakter til et hukommelseskort

1

Tap på på Startskærm, tap derefter på .

2

Tryk på , og tap derefter på Eksportér kontakter > SD-kort.

3

Tap på OK.

Sådan eksporterer du kontakter til et SIM-kort

1

Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .

2

Tryk på , og tap derefter på Eksportér kontakter > SIM-kort.

3

Markér de kontakter, du vil ekportere, eller tap på Marker alle, hvis du vil

eksportere alle kontakter.

4

Tap på Eksportér.

5

Vælg Tilføj kontaktpersoner hvis du vil tilføje kontakter til bestående kontakter

på SIM-kortet eller vælg Erstat alle kontaktpersoner hvis du vil erstatte

bestående kontakter på SIM-kortet.

Når du eksporterer kontakter til SIM-kortet, kan det ske at ikke alle oplysninger bliver

eksporteret. Det skyldes at der er begrænset plads på SIM-kort.

48

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.