Sony Xperia SP - Indstillinger for stillkamera

background image

Indstillinger for stillkamera

Sådan justerer du indstillingerne for stillkameraet

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på for at få vist alle indstillinger.

3

Vælg den indstilling, du vil justere, og foretag derefter den ønskede redigering.

Oversigt over indstillinger for stillkamera

Opløsning

Vælg mellem forskellige billedstørrelser og højde-bredde-forhold, før du tager et foto.

Et foto med høj opløsning kræver mere hukommelse.

3264×2448(4:3)

Et billede med en størrelse på 8 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal

vises på skærme i bredformat eller udskrives i en høj opløsning.

3104×1746(16:9)

Et billede med en størrelse på 5 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos, der ikke skal

vises på skærme i bredformat eller udskrives i en høj opløsning.

1632×1224(4:3)

Et billede med en størrelse på 2 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, som skal vises

på skærme, der ikke er i bredformat.

69

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

1920×1080(16:9)

Et billede med en størrelse på 2 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises

på skærme i bredformat.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du tage et foto uden at holde ved enheden. Anvend denne

funktion til selvportrætter eller gruppefotos, så alle kan være med på billedet. Du kan

også bruge selvudløseren for at undgå at ryste kameraet, når fotoet tages.

Til (10 sek.)

Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Til (2 sek.)

Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Slukket

Fotoet tages, så snart du tapper på kameraskærmen.

Smile Shutter™

Anvend funktionen Smile Shutter™ til at bestemme, hvilken slags smil kameraet

reagerer på, inden et foto tages.

Fokuserings-tilstand

Med fokus-funktionen styres det, hvilken del af fotoet der skal stilles skarpt på. Når

kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at

området inden for den hvide ramme forbliver skarpt.

Enkelt autofokus

Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til. Berør, og hold på

kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er indstillet. Fotoet tages,

når du slipper med fingeren.

Flere autofokus

Fokussen indstilles automatisk på flere områder af billedet. Berør, og hold på kameraskærmen, indtil den

gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.

Kontinuerlig autofokus er slået fra.

Søg ansigt

Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen.

Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal

fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en blå ramme det

ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtssøgning kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig

autofokus er slået til.

Berøringsfokus

Berør et bestemt område på kameraskærmen for at indstille fokusområdet. Kontinuerlig autofokus er slået

fra. Berør, og hold på kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er

indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.

Denne indstilling er kun tilgængelig i Manuelt-optagelsestilstand.

ISO

Du kan reducere billedsløring, der skyldes mørke forhold eller motiver i bevægelse,

ved at forøge ISO-følsomheden.

Automatisk

Indstiller ISO-følsomheden automatisk.

100

Indstiller ISO-følsomheden til 100.

200

Indstiller ISO-følsomheden til 200.

400

Indstiller ISO-følsomheden til 400.

800

70

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Indstiller ISO-følsomheden til 800.

Denne indstilling er kun tilgængelig i Manuelt-optagelsestilstand.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den

lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

Centreret

Justerer eksponeringen til midten af billedet.

Gennemsnit

Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.

Spot

Justerer eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt.

Billedstabilisator

Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal tage et foto.

Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt.

Visning

Du kan vælge at få vist fotos og videoer, lige efter at du har taget dem.

Ubegrænset

Fotoet eller videoen vises, lige efter at du har taget det eller den.

5 sekunder

Fotoet eller videoen vises i 5 sekunder, lige efter at du har taget det eller den.

3 sekunder

Fotoet eller videoen vises i 3 sekunder, lige efter at du har taget det eller den.

Rediger

Fotoet eller videoen åbnes til redigering, lige efter at du har taget det eller den.

Slukket

Fotoet eller videoen gemmes, når du har taget det eller den, men vises ikke.

Blitz

Anvend blitzen til fotooptagelser under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der

forekommer baggrundslys. Du har følgende indstillingsmuligheder, når du tapper på

ikonet for blitz på kameraskærmen:

Automatisk

Kameraet bestemmer automatisk, om lysforholdene kræver blitz.

Fill-flash

Anvend denne indstilling, når baggrunden er lysere end motivet. Dette fjerner uønskede mørke

skygger.

Reduktion af røde øjne

Mindsker røde øjne, når der tages fotos.

Slukket

Blitzen er slået fra. Fotoets kvalitet kan blive bedre uden blitz, selvom lysforholdene er dårlige. Det

kræver en rolig hånd at tage et godt foto uden blitz. Anvend selvudløseren for at undgå slørede

fotos.

Lampe

Der tændes en lygte eller et kameralys, når du tager fotos.

71

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.