Sony Xperia SP - Låsning og oplåsning af skærmen

background image

Låsning og oplåsning af skærmen

Når enheden er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes

skærmen for at spare batteristrøm, og den låses automatisk. Denne skærmlåsen

forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke anvender den.

Sådan aktiverer du skærmen

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten .

Sådan låses skærmen op

Placer en finger på skærmen, og stryg op eller ned.

Du kan låse skærmen op på flere måder. Se

Sådan indstilles en skærmlås

på side114 for at

få flere oplysninger .

Sådan låser du skærmen

Tryk, når skærmen er aktiv, kortvarigt på tænd/sluk-tasten .