Sony Xperia SP - Tastatur på skærmen

background image

Tastatur på skærmen

Du kan indtaste tekst med QWERTY-tastaturet på skærmen ved at tappe på hvert

enkelt bogstav, eller du kan bruge funktionen Bevægelsesinput og lade fingeren glide

fra bogstav til bogstav for at danne ord.
Du kan vælge op til tre sprog til tekstindtastning. Tastaturet registrerer, hvilket sprog

du bruger, og foreslår ord fra dette sprog, mens du skriver. Nogle apps åbner

tastaturet på skærmen automatisk, f.eks. apps til e-mail og SMS'er.

1 Slet et tegn før markøren.

2 Indtast et linjeskift, eller bekræft en tekstindtastning.

3 Indtast et mellemrum.

4 Tilpas tastaturet. Denne tast forsvinder, når tastaturet er tilpasset.

5 Vis tal og symboler. Tap på

for at få vist endnu flere symboler.

6 Skift mellem små bogstaver , store bogstaver og Caps lock . Tasten anvendes på nogle sprog

til at skrive ekstra tegn i sproget.

Visning af tastaturet på skærmen for at indtaste tekst

Tap på et tekstindtastningsfelt.

Sådan bruger du tastaturet på skærmen i liggende retning

Drej enheden til siden, når tastaturet på skærmen vises.

Du skal evt. justere indstillingen i visse apps for at aktivere liggende retning.

Sådan indtaster du tekst tegn for tegn

1

Tap på det tegn, hvis du vil indtaste et tegn, der vises på tastaturet.

2

Hvis du vil indtaste et tegn, der ikke findes på tastaturet, skal du berøre og

holde et almindeligt tegn på tastaturet nede for at få vist en oversigt over

tilgængelige indstillinger, hvorefter du kan vælge fra listen. Hvis du f.eks. vil

indtaste "é", skal du berøre og holde "e" nede, indtil andre indstillinger vises.

Træk derefter, mens fingeren trykker på tastaturet, og vælg "é".

Sådan indtaster du et punktum

Når du har indtastet et ord, skal du dobbelttappe på mellemrumstasten.

26

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan indtaster du tekst med funktionen Bevægelsesinput

1

Når skærmtastaturet vises, skal du skubbe fingeren fra bogstav til bogstav for at

skitsere det ord, du vil skrive.

2

Når du har indtastet et ord, skal du løfte fingeren. Der vises et ordforslag,

baseret på de bogstaver, du har tastet.

3

Hvis det ord, du ønsker, ikke vises, skal du tappe på for at se andre

funktioner og vælge i overensstemmelse dermed. Hvis den ønskede funktion

ikke vises, skal du slette hele ordet og indtaste det igen eller indtaste ordet ved

at tappe individuelt på hvert bogstav.

Sådan ændrer du Bevægelsesinput-indstillingerne

1

Tap på , når tastaturet på skærmen vises.

2

Tap på , og tap derefter på Indstillinger for tastatur> Indstillinger for

tekstindstilling

.

3

Aktivér eller deaktiver funktionen Bevægelsesinput ved at markere

afkrydsningsfeltet Bevægelsesinput eller fjerne markeringen.