Sony Xperia SP - Indstillinger for internet og meddelelser

background image

Indstillinger for internet og meddelelser

Hvis du vil have adgang til internettet og sende MMS'er, skal du have en

mobildataforbindelse og de korrekte indstillinger, der også kaldes APN-indstillinger

(Access Point Name). Ved hjælp af APN identificeres det netværk, som en

mobilenhed kan oprette forbindelse til.
Du kan normalt hente indstillinger for internet og meddelelser, når du konfigurerer

enheden første gang med et SIM-kort indsat. I andre tilfælde kan indstillingerne

allerede være forudinstalleret. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du hente eller tilføje

indstillingerne manuelt. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger

om indstillinger til internet og onlinemeddelelser.

Hvis du ikke kan få adgang til internettet, ikke har dataforbindelse eller ikke kan sende eller

modtage MMS'er, kan du prøve at slette alle indstillinger for internet og meddelelser og

derefter tilføje dem igen.

Sådan henter du indstillinger for internet og meddelelser

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger > Xperia™ > Internetindstillinger.

3

Tap på Acceptér.

For at nulstille standardinternetindstillingerne

1

Træk statuslinjen nedad, og tap derefter på .

2

Tap på Mere... > Mobilnetværk.

3

Tap på Navne på adgangspkt., og tap derefter på .

4

Tap på Nulstil til standard.

Navne på adgangspunkter (Access Point Names – APN'er)

Et APN anvendes til at etablere dataforbindelser mellem enheden og internettet. APN

definerer, hvilken type IP-adresse, der skal bruges, hvilke sikkerhedsmetoder, der skal

udløses og hvilke fastforbindelser der skal bruges. Det er nyttigt at kontrollere APN'et

når du ikke har adgang til internettet, ikke har dataforbindelse eller ikke kan sende

eller modtage MMS.

For få vist det nuvæende APN

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger > Mere... > Mobilnetværk.

3

Tap på Navn på adgangspunkt.

Hvis der findes flere tilgængelige forbindelser, er den aktive forbindelse angivet med en

markeret knap.

For manuelt at tilføje internetindstillinger

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger > Mere... > Mobilnetværk.

3

Tap på Navn på adgangspunkt > .

4

Tap på Navn, og indtast navnet på netprofilen, som du vil oprette.

5

Tap på APN, og indtast navnet på adgangspunktet.

6

Indtast alle andre eventuelle oplysninger, som netoperatøren kræver.

7

Tap, når du er færdig, på , tap derefter på Gem.

Oplysninger om brug

Til kvalitetssikring indsamler Sony Mobile anonymt fejlrapporter og statistikker om din

anvendelse af enheden. Ingen af de indsamlede oplysninger indeholder personlige

data.

34

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan tillader du, at der sendes brugsinformation

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger > Xperia™ > Indstillinger for brugsinformation.

3

Markér afkrydsningsfeltet Send brugsinformation, hvis det ikke allerede er

markeret.

4

Tap på OK.