Sony Xperia SP - Tilslutning af enheden til et tv ved hjælp af et kabel

background image

Tilslutning af enheden til et tv ved hjælp af et kabel

Slut enheden til et tv for at se det indhold, der er gemt på enheden, på en større

skærm. Når du slutter enheden til tv'et, åbnes appen TV launcher. Denne app hjælper

dig med at afspille mediefiler fra din enhed på tv'et og andre enheder.

Du skal muligvis købe et MHL-kabel.

For at få vist indhold fra enheden på et tv, der understøtter MHL-input

1

Opret forbindelse med enheden til tv'et med et MHL-kabel. vises i enhedens

statuslinje når der er oprettet en forbindelse.

2

TV launcher

-programmet starter automatisk. Følg vejledningen for at få vist

dine mediefiler på tv'et.

Sådan får du vist indhold fra din enhed på et tv, der understøtter HDMI™-input

1

Slut enheden til en MHL-adaptor, og slut adaptoren til et USB-stik.

2

Slut adaptoren til et tv ved hjælp af et HDMI™-kabel. vises på enhedens

statuslinje, når der er oprettet forbindelse.

3

TV launcher

-programmet starter automatisk. Følg vejledningen for at få vist

dine mediefiler på tv'et.

For at få vist hjælp om at avende tv'ets fjernbetjening

1

Træk, mens enheden har forbindelse til tv'et, statuslinjen nedad for at åbne

Beskedpanelet.

2

Tap på MHL forbundet.

Du kan også trykke på den gule knap på tv'ets fjernbetjening for at åbne beskedpanelet.

Sådan kobler du enheden fra tv'et

Fjern MHL™-kablet eller MHL-adaptoren fra din enhed.