Sony Xperia SP - Sådan deles indhold med DLNA Certified™‎-enheder

background image

Sådan deles indhold med DLNA Certified™-enheder

Du kan få vist eller afspille medieindhold gemt på enheden på andre enheder, f.eks. et

tv eller en computer. Sådanne enheder skal være DLNA Certified™ af Digital Living

Network Alliance og alle enheder skal have oprettet forbindelse med det samme Wi-

Fi®-net for at telefonens indhold kan deles. Du kan også få vist eller afspille indhold

fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden.
Når du har konfigureret deling af indhold mellem enheder, kan du f.eks. lytte til

musikfiler gemt på hjemmecomputeren fra enheden, eller få vist fotos taget med

telefonkameraet på et tv med stor skærm.

Sådan afspilles filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden

Når du afspiller filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden, fungerer denne

anden enhed som en server. Med andre ord, den deler indhold over et net.

Serverenheden skal have indholdsdelingsfunktionen aktiveret og give

adgangstilladelse til enheden. Den skal også have oprettet forbindelse til samme Wi-

Fi® net som enheden.

Sådan afspilles et delt nummer på enheden

1

Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme

Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på WALKMAN.

3

Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.

4

Gennemse mapperne med de enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg

det nummer, du vil afspille. Afspilningen af nummeret starter automatisk.

Sådan afspilles en delt video på enheden

1

Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme

Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på Film.

3

Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.

4

Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg den

video, du vil afspille.

For at få vist et delt foto på enhed

1

Sørg for at enheden som du vil dele filer med har oprettet forbindelse til samme

Wi-Fi®-netværk som enheden.

2

Fra Startskærm, tap på .

3

Find og tap på Album > Albummer. Alle dine tilgængelige online album og

tilsluttede enheder vises.

4

Vælg en enhed fra listen med enheder, der har oprettet forbindelse.

5

Gennemse tilsluttede enheders mapper og vælg et foto at få vist.

Sådan forbereder afspilning af indhold fra enheden på DLNA

Certified™-enheder

Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra enheden på andre DLNA Certified™-

enheder, skal du oprette fildeling på enheden. Enhederne som du deler indhold med

89

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

kaldes klientenheder. F.eks. kan et tv, computer eller tavle-pc fungere som

klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når det gør indhold tilgængelig

for klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give

adgangstilladelse til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som

registrerede enheder. Enheder, der afventer adgangstilladelse er opført som ventende

enheder.

For at konfigurere fildeling skal du bruge funktionen Tilsluttede enheder [MR2]

1

Opret forbindelse mellem enheden og et Wi-Fi®-netværk.

2

Fra Startskærm skal du tappe på og derefter finde og tappe på .

3

Tap på , og tap derefter på Medieserver.

4

Træk skyderen for at slå Del medier til. vises på statuslinjen. Enheden kan nu

fungere som en medieserver.

5

Opret forbindelse mellem computeren eller andre enheder og det samme Wi-

Fi®-netværk som din enhed.

6

Der vises en besked på enhedens statuslinje. Åbn beskeden, og angiv de

nødvendige adgangstilladelser til andre enheder.

De instruktioner, der er beskrevet ovenfor, kan variere, afhængigt af de anvendte

klientenheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til klientenheden. Hvis

enheden ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at Wi-Fi®-netværket fungerer.

Du kan også få adgang til menuen Medieserver under Indstillinger > Xperia™ > Indstillinger

for medieserver. Hvis du lukker visningen Medieserver, fortsætter funktionen til fildeling med

at køre i baggrunden.

Sådan stopper du deling af filer med andre DLNA Certified™-enheder

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Medieserver.

3

Træk skyderen for at slå funktionen Del medier fra.

Sådan indstiller du adgangstilladelser for en ventende enhed

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen Ventende enheder.

4

Vælg et adgangstilladelsesniveau.

Sådan ændrer du navnet på en registreret enhed

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen Registrerede enheder, vælg derefter Skift navn.

4

Indtast et nyt navn til enheden.

Sådan ændrer du adgangsnivieauet for en registreret enhed

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen Registrerede enheder.

4

Tap på Skift adgangsniveau, og vælg en indstilling.

Sådan får du hjælp til at dele indhold med andre DLNA Certified™-enheder

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på Medieserver.

3

Tap på .

Sådan afspilles filer på en Digital Media Renderer-enhed

Vha. DLNA™-teknologi, kan du skubbe medieindhold gemt på enheden til en anden

enhed tilsluttet samme Wi-Fi®-net. Den anden enhed skal kunne fungere som en

Digital Media Renderer (DMR)-enhed, hvilket betyder at den kan gengive eller afspille

90

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

indhold modtaget fra enheden. En DMR-enhed kan f.eks. være et tv med DLNA-

funktion eller en pc med Windows® 7 eller højere.

Indstillingerne til at aktivere Digital Media Renderer kan variere afhængigt af den anvendte

enhed. Du kan finde flere oplysninger i de respektivere enheders brugervejledninger.

Indhold med DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles en Digital Media Renderer-

enhed, der anvender DLNA™-teknologi.

Sådan får du vist fotos og videoer fra enheden på en DMR-enhed

1

Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet

forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på Album.

4

Find og åbn den fil, du vil have vist.

5

Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på , og vælg en

DMR-enhed at dele indhold med. De valgte filer bliver afspillet i kronologisk

rækkefølge på den enhed, du vælger.

6

Tap på , og vælg enheden for at afbryde forbindelsen til DMR-enheden.

Afspilning af filen stopper på DMR-enheden, men den bliver fortsat afspillet på

enheden.

Du kan også dele en video fra programmet Film på enheden ved at tappe på videoen og

derefter tappe på .

Sådan afspiller du et musiknummer fra enheden på en DMR-enhed

1

Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet

forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på WALKMAN.

3

Vælg en musikkategori, og find det nummer, du vil dele, og tap derefter på

nummeret.

4

Tap på , og vælg en DMR-enhed at dele indholdet med. Nummeret afspilles

automatisk på den enhed, du vælger.

5

Tap på , og vælg enheden for at afbryde forbindelsen til DMR-enheden.

Afspilning af nummeret stopper på DMR-enheden, men det afspilles fortsat på

enheden.