Sony Xperia SP - Lytning til radio

background image

Lytning til radio

FM-radioen i enheden fungerer som alle andre FM-radioer. Du kan søge f.eks. efter

og lytte til FM-radiostationer og gemme dem som favoritter. Du skal tilslutte et headset

med ledning eller høretelefoner med ledning til enheden, før du kan bruge radioen.

Årsagen er, at headsettet eller høretelefonerne fungerer som antenne. Når en af disse

enheder er tilsluttet, kan du derefter skifte radiolyden til enhedens højttaler, hvis du vil.

1

Favoritliste

2

Tænd/sluk-knap til radio

3

Få vist menuindstillinger

4

Indstillet frekvens

5

Gem eller fjern en kanal som favorit

6

Frekvensindstiller

7

Flyt til venstre i frekvensbåndet for at søge efter en kanal

8

Flyt til højre i frekvensbåndet for at søge efter en kanal

9

En gemt favoritkanal

Sådan lytter du til FM-radio

1

Slut et headset eller et sæt høretelefoner til enheden.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på FM-radio . De tilgængelige kanaler vises, når du ruller gennem

frekvensbåndet.

Når du starter FM-radioen, vises de tilgængelige kanaler automatisk. Hvis en kanal har RDS-

informationer, vises de et par sekunder efter, at du begynder at lytte til kanalen.

For at skifte mellem radiokanaler

Træk frekvensbåndet til venstre eller højre.

Sådan starter du en ny søgning efter radiokanaler

1

Når radioen er åben, skal du trykke på .

2

Tap på Søg efter kanaler. Radioen scanner hele frekvensbåndet, og alle

tilgængelige kanaler vises.

64

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at skifte radiolyden til højttaleren

1

Når radioen er åben, skal du trykke på .

2

Tap på Afspil i højttaler.

For at skifte lyden tilbage til headsettet med kabel eller hovedtelefonerne med kabel skal du

trykke på og tappe på Afspil i høretelefoner.

Sådan identificeres en sang på FM-radioen vha. TrackID™

1

Tap, når en sang afspilles i enhedens FM-radio, på , vælg derefter TrackID™.

2

En statusindikator vises mens programmet TrackID™ sampler sangen. Hvis det

lykkedes vil du få vist et resultat med et nummer eller en liste med mulige

numre.

3

Tryk på for at gå tilbage til FM-radioen.

TrackID™-programmet og TrackID™-tjenesten understøttes ikke i alle lande/regioner eller af

alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.