Sony Xperia SP - Visning af fotos og videoer

background image

Visning af fotos og videoer

Brug fanen Billeder i appen Album til at få vist fotos og afspille videoer, du har taget

med dit kamera, eller til at få vist tilsvarende indhold, du har gemt på enheden. Alle

fotos og videoer vises i et kronologisk ordnet gitter.

1

Få vist fotos og videoer på fanen Billeder

2

Få vist fotos og videoer på fanen Mine album

3

Få vist menuindstillinger

4

Datoen for elementerne i gruppen

5

Tap på et foto eller en video for at få dem vist

6

Rul op eller ned for at få vist indhold

Sådan får du vist fotos og videoer

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på Album.

3

Tap på et foto eller en video for at få dem vist.

4

Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist

forrige foto eller video.

Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siderne, skal du

markere afkrydsningsfeltet Rotér skærm automatisk under Indstillinger > Skærm.

Sådan ændrer du størrelse på miniaturebillederne

Spred to fingre fra hinanden for at zoome ind, eller knib to fingre sammen for at

zoome ud, når du får vist en miniature af fotos og videoer i Album.

Sådan zoomer du ind eller ud på et foto

Når du får vist et foto, kan du sprede to fingre fra hinanden for at zoome ind eller knibe

to fingre sammen for at zoome ud.

Sådan kan du se et diasshow af dine fotos

1

Tap, når du får vist et foto, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap

derefter på > Diasshow for at starte afspilning af alle fotos i et album.

2

Tap på et foto for at afslutte diasshowet.

74

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at få vist et diasshow af dine fotos med musik

1

Tap, når du får vist et foto, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap

derefter på > SensMe™ slideshow.

2

Vælg musikken og temaet som du vil anvende til diasshowet, tap derefter på .

Album-programmet analyserer din fotos og anvender SensMe™-musikdata til at

afspille et diasshow.

3

Tap, for at sætte på pause, på skærmen for at få vist kontrolelementerne, tap

derefter på .

For at afspille en video

1

Åbn fanen Billeder eller fanen Albummer i Album.

2

Sådan anvendes gitter- eller listevisning til at finde videoen du vil åbne.

3

Tap på videoen for at afspille den.

4

Tap, hvis afspilningskontrolelementer ikke vises, på skærmen for at få dem vist.

Tap, for at skjule dem, igen på skærmen.

Sådan stopper du et videoklip midlertidigt

1

Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist

kontrolelementerne.

2

Tap på .

Sådan spoler du hurtigt frem og tilbage i et videoklip

1

Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist

kontrolelementerne.

2

Træk skyderen på statuslinjen til venstre for at spole tilbage eller til højre for at

spole hurtigt frem.

Sådan justerer du lydstyrken for et videoklip

Tryk på volumentasten.