Sony Xperia SP - Rychlé zasílání zpráv a videochat

background image

Rychlé zasílání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zasílání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete

ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, na

zařízeních se systémem Android™ a dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete

proměnit ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě

offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.
Před použitím aplikace Hangouts™ se ujistěte, že máte k dispozici funkční připojení

k Internetu a účet Google™. Přejděte na web http://support.google.com/hangouts

a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější

pokyny k používání této aplikace.

Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

52

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

1

Zahájení nové chatové konverzace nebo videohovoru

2

Možnosti

3

Seznam kontaktů

Zahájení komunikace pomocí rychlého zasílání zpráv nebo videohovoru

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku Hangouts a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku , zadejte jméno kontaktu, e-mailovou adresu, telefonní

číslo nebo název kruhu a v seznamu návrhů vyberte příslušnou položku.

4

Chcete-li spustit relaci zasílání rychlých zpráv, ťukněte na položku

.

5

Chcete-li zahájit videohovor, ťukněte na položku

.

Odpověď na chatovou zprávu nebo připojení k videohovoru

1

Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby Hangouts, zobrazí se na

stavovém řádku ikona nebo .

2

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, ťukněte na zprávu nebo videohovor a

můžete začít konverzovat.

Další informace o aplikaci Hangouts™

Je-li otevřena aplikace Hangouts™, ťukněte na tlačítko a pak na možnost

Nápověda

.

53

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.