Sony Xperia SP - Zapnutí a vypnutí zařízení

background image

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí zařízení

Zajistěte, aby se baterie před prvním zapnutím zařízení nabíjela alespoň po dobu 30 minut.

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení . Obrazovka

bude aktivována.

3

Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost .

4

Pokud je obrazovka uzamčena, odemkněte ji tím, že na ni umístíte prst a

přejedete po obrazovce nahoru nebo dolů.

5

Počkejte, než se zařízení spustí.

Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit

v nabídce Nastavení. Pokud chcete opravit chybu vzniklou při zadávání kódu PIN karty SIM,

ťukněte na možnost

.

Vypnutí zařízení

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte ho, dokud se neotevře

nabídka možností.

2

V nabídce možností ťukněte na volbu Vypnout.

3

Ťukněte na volbu OK.

Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

Vynucené vypnutí zařízení

10

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

1

Sejměte zadní kryt.

2

Hrotem propisky nebo podobného předmětu stiskněte a podržte tlačítko OFF.

Zařízení se automaticky vypne.

Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko OFF poškodit.