Sony Xperia SP - V průběhu hovoru

background image

V průběhu hovoru

Přehled odchozích hovorů

1

Otevření seznamu kontaktů

2

Zapnutí reproduktoru během hovoru

3

Vypnutí mikrofonu během hovoru

4

Zadání čísel během hovoru

5

Ukončení hovoru

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Aktivace obrazovky během hovoru

Krátce stiskněte tlačítko .