Sony Xperia SP - Přijímání hovorů

background image

Přijímání hovorů

Přijetí hovoru

Odmítnutí hovoru

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor

pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem

zařízení.
V zařízení je předem definováno šest zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem

definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

Přetáhněte volbu Odmítnout zprávou nahoru a vyberte zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu Odmítnout

zprávou

nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

2

Najděte položku Nastavení > Nastavení hovorů > Odmítnout volání zprávou

a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.

4

Po dokončení ťukněte na možnost OK.

40

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.