Sony Xperia SP - Omezení hovorů

background image

Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích

hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také

omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku Nastavení > Nastavení hovorů a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku Blokování hovorů a vyberte požadovanou možnost.

4

Zadejte heslo a klepněte na možnost Povolit.

Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejné

heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla.

3

Ťukněte na položku Aktivovat pevné vytáčení nebo Deaktivovat pevné

vytáčení

.

4

Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku OK.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla

> Povolená telefonní čísla.