Sony Xperia SP - Konferenční hovory

background image

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo

více osobami najednou.

Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní

operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

1

V průběhu hovoru ťukněte na položku .

2

Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku . Jakmile druhý

účastník odpoví, bude hovor s prvním účastníkem podržen.

3

Ťuknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.

4

Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

1

V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku Počet účast.: {0}.

2

Ťukněte na telefonní číslo účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.

3

Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte

na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

1

Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet

účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko 3

účastníci

.

2

Ťukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru ťukněte na položku Ukončit konferenční hovor.