Sony Xperia SP - Pořízení snímku obrazovky

background image

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky.

Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

1

Stiskněte současně vypínač a tlačítko snížení hlasitosti a držte je stisknuté,

dokud neuslyšíte kliknutí.

2

Chcete-li zobrazit snímek obrazovky, přetáhněte stavový řádek zcela dolů.