Sony Xperia SP - Kontrola použití dat

background image

Kontrola použití dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím

mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete

například zobrazit množství přenesených dat jednotlivými aplikacemi. V případě dat

přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění

o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat.

Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

1

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .

2

Klepněte na volbu Využití dat.

3

Přetáhnutím posuvníku vedle položky Mobilní přenos dat datové přenosy

zapněte nebo vypněte.

Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení

prostřednictvím rozhraní Wi-Fi® a Bluetooth®.

Nastavení varování datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou datové přenosy zapnuty.

2

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .

3

Najděte položku Využití dat a klepněte na ni.

4

Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte

varovné oznámení.

35

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení limitu datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou datové přenosy zapnuty.

2

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .

3

Najděte položku Využití dat a klepněte na ni.

4

Pokud není zaškrtnuto políčko Nastavit limit mobilních dat, zaškrtněte jej,

a poté klepněte na tlačítko OK.

5

Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte odpovídající čáru na

požadovanou hodnotu.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v zařízení se

automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

1

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .

2

Najděte položku Využití dat a klepněte na ni.

3

Najděte požadovanou aplikaci a klepněte na ni.

4

Označte políčko Omezit data na pozadí.

5

Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace (jsou-li k dispozici),

klepněte na možnost Zobrazit nastavení aplikací a proveďte požadované

změny.

Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku a pokud není označeno políčko Zobrazit využití Wi-Fi,

označte ho.

4

Ťukněte na kartu Wi-Fi.