Sony Xperia SP - Poslech rádia

background image

Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete

například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky.

Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo

sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako

anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout

zvuk rádia do reproduktoru zařízení.

1

Seznam oblíbených položek

2

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia

3

Zobrazení možností nabídky

4

Naladěná frekvence

5

Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání

6

Vylaďovací stupnice

7

Posunutím ve frekvenčním pásmu směrem vlevo najděte kanál

8

Posunutím ve frekvenčním pásmu směrem vpravo najděte kanál

9

Uložená oblíbená stanice

Poslech rádia FM

1

Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

3

Vyhledejte položku Rádio FM a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci

frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.

Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k

dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

1

Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .

2

Ťukněte na položku Hledat kanály. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a

zobrazí všechny dostupné kanály.

66

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

1

Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .

2

Ťukněte na volbu Přehrát v reproduktoru.

Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte

tlačítko a ťukněte na položku Přehrát ve sluchátkách.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™

1

Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, stiskněte tlačítko

a vyberte možnost TrackID™.

2

Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá.

V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných

skladeb.

3

Stisknutím tlačítka se vrátíte k rádiu FM.

Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi

sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.