Sony Xperia SP - Obnova výchozího nastavení zařízení

background image

Obnova výchozího nastavení zařízení

Můžete obnovit původní nastavení zařízení, přičemž můžete odstranit všechna osobní

data, nebo je v zařízení ponechat. Před obnovením si nezapomeňte zálohovat

důležitá data uložená v zařízení.

Obnovení továrního nastavení

V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak

poškození zařízení.

115

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

1

Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která

chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího

úložiště.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení

továrních dat

.

4

Chcete-li smazat data z vnitřní paměti, například fotografie a hudbu, zaškrtněte

políčko Smazat vnitřní úložiště.

5

Ťukněte na položku Resetovat telefon.

6

Potvrďte akci ťuknutím na možnost Odstranit vše.