Sony Xperia SP - Obsah

background image

Obsah

Xperia™ SP Uživatelská příručka...............................................6
Začínáme......................................................................................7

O uživatelské příručce........................................................................7
Android™ – popis systému................................................................7
Přehled zařízení.................................................................................7
Uvedení do provozu...........................................................................8
Zapnutí a vypnutí zařízení................................................................10
Zamknutí a odemknutí obrazovky....................................................11
Průvodce nastavením......................................................................11
Účty a služby....................................................................................11

Seznámení se zařízením............................................................13

Používání kláves..............................................................................13
Používání dotykového displeje.........................................................13
Baterie..............................................................................................15
Zamykací obrazovka........................................................................18
Úvodní obrazovka............................................................................18
Pořízení snímku obrazovky..............................................................21
Přístup k aplikacím a jejich použití...................................................21
Stav a upozornění............................................................................23
Přístup k nastavení..........................................................................26
Klávesnice na obrazovce.................................................................26
Telefonní klávesnice........................................................................27
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu........................................28
Úprava textu.....................................................................................28
Přizpůsobení klávesnice zařízení Xperia.........................................29
Přizpůsobení zařízení......................................................................30
Paměť..............................................................................................32
Použití náhlavní soupravy ...............................................................33
Nastavení pro Internet a zasílání zpráv...........................................34
Kontrola použití dat..........................................................................35
Nastavení mobilní sítě......................................................................36

Stahování aplikací......................................................................38

Stahování aplikací ze služby Google Play™....................................38
Stahování aplikací z jiných zdrojů....................................................38

Volání...........................................................................................39

Volání...............................................................................................39
Přijímání hovorů...............................................................................40
V průběhu hovoru.............................................................................41
Používání seznamu volání...............................................................41

2

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přesměrování hovorů.......................................................................42
Omezení hovorů...............................................................................42
Více hovorů......................................................................................42
Konferenční hovory..........................................................................43
Hlasová schránka.............................................................................43
Tísňová volání..................................................................................44

Kontakty......................................................................................45

Přenos kontaktů...............................................................................45
Hledání a zobrazení kontaktů..........................................................46
Přidávání a úpravy kontaktů.............................................................47
Oblíbené a skupiny..........................................................................48
Odesílání informací o kontaktu........................................................48
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty...............49
Zálohování kontaktů.........................................................................49

Zasílání zpráv a chat..................................................................50

Čtení a odesílání zpráv....................................................................50
Uspořádání zpráv.............................................................................51
Zahájení hovoru ze zprávy...............................................................52
Nastavení zpráv...............................................................................52
Rychlé zasílání zpráv a videochat....................................................52

E-mail..........................................................................................54

Nastavení e-mailu............................................................................54
Odesílání a příjem e-mailových zpráv..............................................54
Náhledové okno e-mailu..................................................................56
Uspořádání e-mailových zpráv.........................................................56
Nastavení e-mailového účtu.............................................................57
Gmail™............................................................................................58

Hudba..........................................................................................59

Přenos hudby do zařízení................................................................59
Poslech hudby..................................................................................59
Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN ..........................................60
Seznamy skladeb.............................................................................62
Sdílení hudby...................................................................................62
Vylepšení zvuku...............................................................................63
Vizualizér .........................................................................................63
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™..............................63
Služba online Music Unlimited.........................................................65

rádio FM......................................................................................66

Poslech rádia...................................................................................66
Oblíbené kanály rádia......................................................................67
Nastavení zvuku...............................................................................67

3

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Fotoaparát...................................................................................68

Fotografování a nahrávání videí......................................................68
Rozpoznávání obličeje.....................................................................69
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů....69
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím...........................................70
Obecné nastavení fotoaparátu.........................................................70
Nastavení fotoaparátu......................................................................71
Nastavení videokamery....................................................................74

Album..........................................................................................76

Prohlížení fotografií a videí..............................................................76
Sdílení a správa fotografií a videí.....................................................77
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií..........................78
Alba fotografií...................................................................................79
Zobrazení fotografií na mapě...........................................................80

Filmy............................................................................................83

Sledování videí v aplikaci Filmy.......................................................83
Přenos videí do zařízení..................................................................84
Správa videoklipů.............................................................................84

Video Unlimited..........................................................................86

Služba Video Unlimited....................................................................86

Webový prohlížeč.......................................................................87

Prohlížení webu...............................................................................87

Možnosti připojení......................................................................88

Připojení k bezdrátovým sítím..........................................................88
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™.........91
NFC..................................................................................................93
Bezdrátová technologie Bluetooth®.................................................96
Připojení zařízení k počítači.............................................................98
Připojení zařízení k televizoru pomocí kabelu................................101
Zrcadlení obrazovky.......................................................................102
Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™.......................102
Aplikace Smart Connect.................................................................103

Synchronizace dat v zařízení..................................................105

Informace o synchronizaci dat v zařízení.......................................105
Synchronizace se službami Google™...........................................105
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....106
Synchronizace se službou Facebook™.........................................106

Mapy a polohy..........................................................................108

Služby a zdroje určení polohy........................................................108
Použití GPS....................................................................................108
Aplikace Google Maps™................................................................109

4

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Kalendář a budík......................................................................110

Kalendář.........................................................................................110
Budík..............................................................................................110

Podpora a údržba.....................................................................113

Aktualizace zařízení.......................................................................113
Aplikace Zálohování a obnovení....................................................114
Obnova výchozího nastavení zařízení...........................................115
Zamykání a ochrana zařízení.........................................................116
Hledání vašeho zařízení................................................................119
Aplikace Podpora...........................................................................119
Recyklace zařízení.........................................................................119

Reference..................................................................................120

Přehled ikon stavu a upozornění....................................................120
Přehled aplikací..............................................................................121

Důležité informace...................................................................123

Leták s důležitými informacemi......................................................123
Omezení služeb a funkcí................................................................123
Právní informace............................................................................123

5

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.