Sony Xperia SP - Připojení zařízení k počítači

background image

Připojení zařízení k počítači

Připojením zařízení k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších typů

souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo
bezdrátové technologie Bluetooth

®

.

Když zařízení připojíte k počítači prostřednictvím kabelu USB, budete vyzvání, abyste

do počítače nainstalovali určitý software, například aplikaci PC Companion v případě
PC, nebo Sony™ Bridge for Mac v případě počítačů Apple

®

Mac

®

. Aplikace PC

Companion a Sony™ Bridge for Mac vám pomohou získat přístup k dalším

počítačovým aplikacím, které slouží k přenosu a správě médií, aktualizacím zařízení,

synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

Ne všechen obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi zařízením a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a zařízením pomocí

připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí

prohlížeče souborů v počítači přetáhnout obsah mezi zařízením a počítačem nebo

mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.
Pokud do zařízení přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory,

je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí

mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

98

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přenos obsahu mezi zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

1

Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na stavovém řádku na

obrazovce zařízení se zobrazí zpráva Připojeno vnitřní úložiště a karta SD.

2

Počítač

: Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a

počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení a karta SD nezobrazí

jako externí disky.

3

Počítač

: Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem.

Přenos obsahu mezi vnitřním úložištěm a kartou SD přes rozhraní USB

1

Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na stavovém řádku na

obrazovce zařízení se zobrazí zpráva Připojeno vnitřní úložiště a karta SD.

2

Počítač

: Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a

počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení a karta SD nezobrazí

jako externí disky.

3

Počítač

: Přetahujte požadované soubory mezi vnitřním úložištěm zařízení a

kartou SD.

Přímý přenos mezi interním úložištěm a kartou SD v zařízení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD a ťukněte

na ni.

3

Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.

4

Ťukněte na volbu Přenést.

Přímý způsob přenosu znamená, že není požadováno připojení k počítači kabelem USB.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi

®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi

®

lze přenášet soubory mezi zařízením a dalšími

zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení

spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi

zařízením a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači.

Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi

®

, které

podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft

®

Windows Vista

®

nebo

Windows

®

7.

Bezdrátové párování zařízení s počítačem v režimu přenosu médií

1

Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných

okolností je ve výchozím nastavení povolen.

2

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

3

Počítač

: Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku

Konfigurace sítě

a podle pokynů proveďte spárování počítače.

4

Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.

Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém
Windows

®

7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi

®

.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií [MR2]

1

Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných

okolností je ve výchozím nastavení povolen.

2

Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na volby Xperia™ > Připojitelnost USB.

4

Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu

Důvěryhodná zařízení

.

5

Ťukněte na volbu Připojit.

Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi

®

.

99

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odpojení od připojeného zařízení [MR2]

1

Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na volby Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB.

3

Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu Důvěryhodná

zařízení

.

4

Ťukněte na volbu Odpojit.

Odebrání spárovaného hosta [MR2]

1

Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na volby Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB.

3

Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.

4

Ťukněte na volbu Zapom..

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám,

které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do zařízení a z něho. Pomocí

aplikace PC Companion můžete také aktualizovat zařízení a získat nejnovější verzi

softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v zařízení.

Instalace této aplikace je spuštěna při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu

USB.
Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k

internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Instalace softwaru PC Companion [MR2]

1

Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Instalovat software v části Nastavení >

Xperia™

> Připojitelnost USB.

2

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

3

Zařízení

: Ťukněte na volbu Instalovat.

4

Počítač

: Instalace aplikace PC Companion se po několika sekundách

automaticky spustí. Při instalaci aplikace PC Companion postupujte podle

pokynů na obrazovce.

Spuštění aplikace PC Companion

1

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.

2

V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku Start a otevřete

některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu

v zařízení a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a spouštět z aplikace

PC Companion.
Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 nebo vyšší

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

1

Připojte zařízení k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.

2

Zařízení

: Na stavovém řádku se zobrazí text Vnitřní úložiště je připojeno.

3

Počítač

: Nejprve spusťte software PC Companion v počítači. V softwaru

PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku

Media Go

.

V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.

4

Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a zařízením.

100

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Sony™ Bridge for Mac

Aplikace Sony™ Bridge for Mac vám umožní přenášet hudbu, video, obrázky nebo
další druhy multimediálních souborů mezi zařízením a počítačem Apple

®

Mac

®

.

Aplikaci Sony™ Bridge for Mac můžete také použít ke správě souborů pomocí

prohlížeče souborů, aktualizaci softwaru v zařízení a zálohování nebo obnovení

obsahu zařízení.
Aplikaci Sony™ Bridge for Mac můžete používat pouze v případě, že máte počítač
Apple

®

Mac

®

s připojením k Internetu a systémem MacOS verze 10.6 nebo novějším.

Instalace aplikace Sony™ Bridge for Mac do počítače Apple

®

Mac

®

1

Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Instalovat software v části Nastavení >

Konektivita Xperia™

> Připojitelnost USB.

2

Kabelem USB připojte zařízení k počítači Apple

®

Mac

®

.

3

Zařízení

: Ťukněte na možnost Instalovat.

4

Počítač

: Instalace aplikace Sony™ Bridge for Mac se po několika sekundách

automaticky spustí. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Otevření aplikace Sony™ Bridge for Mac

1

Ověřte, zda máte v počítači Apple

®

Mac

®

nainstalovanou aplikaci Sony™

Bridge for Mac.

2

Počítač

: Klikněte dvakrát na ikonu aplikace Sony™ Bridge for Mac ve složce

Aplikace.

Přenesení obsahu pomocí aplikace Sony™ Bridge for Mac

1

Prostřednictvím kabelu USB připojte své zařízení k počítači Apple

®

Mac

®

.

2

Počítač

: Otevřete aplikaci Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Sony™

Bridge for Mac rozpozná vaše zařízení.

3

Počítač

: Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem Apple

®

Mac

®

.