Sony Xperia SP - Použití GPS

background image

Použití GPS

Zařízení je vybaveno přijímačem GPS (Global Positioning System), který umožňuje

určit aktuální polohu pomocí signálů ze satelitů. Zařízení rovněž podporuje systém

GLONASS (Global Navigation Satellite System). Oba systémy se doplňují, případně

se mohou vzájemně nahradit, a zajišťují přesné určení polohy a plynulou navigaci.

Povolíte-li funkci GPS, automaticky se povolí i systém GLONASS.

Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS a GLONASS, zajistěte ničím

nerušený výhled na oblohu.

Povolení funkce GPS

1

Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na tlačítko Služby určování polohy.

3

Posuvník vedle položky Přístup k údajům o mé poloze přetáhněte doprava.

4

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu Souhlas.

Povolíte-li funkci GPS, automaticky se povolí i systém GLONASS.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K

usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a

nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou

procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory.

Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

108

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.