Sony Xperia SP - Aplikace Google Maps™‎

background image

Aplikace Google Maps™

V aplikaci Google Maps™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v

reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výletem do zahraničí

můžete mapy stáhnout a uložit na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké

poplatky za roaming.

Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí

zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého

mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani

v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku Mapy a ťukněte na ni.

Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování umístění

dostupných po ťuknutí na položky Nastavení > Služby určování polohy.

Další informace o aplikaci Google Maps™

Při používání aplikace Google Maps™ ťukněte na položku a poté ťukněte na

položku Nápověda.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a

sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

109

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.