Sony Xperia SP - Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

background image

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete

informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní

položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou

položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na

položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.

3

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost Propojit kontakt.

4

Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a

poté ťuknutím na tlačítko OK volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou

spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů

zobrazí jako jeden kontakt.

Rozdělení propojených kontaktů

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na

položku .

2

Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .

3

Ťukněte na volby Zrušit propojení kontakt > Zrušit propojení.