Sony Xperia SP - Odesílání informací o kontaktu

background image

Odesílání informací o kontaktu

Odeslání vaší vizitky

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na volbu Moje vizitka.

3

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volby Odeslat kontakt > OK.

4

Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.

3

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti Odeslat kontakt > OK.

4

Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na

položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu Označit několik.

3

Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud

je chcete odeslat všechny.

4

Ťukněte na možnost a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte

podle pokynů na obrazovce.

48

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.