Sony Xperia SP - Oblíbené a skupiny

background image

Oblíbené a skupiny

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty

rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší

přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na

položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich

odebrat.

3

Ťukněte na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na , potom ťukněte na položku .

2

Ťukněte na volbu .

Přiřazení kontaktu do skupiny

1

V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.

2

Ťukněte na položku a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou

Skupiny

.

3

Zaškrtněte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.

4

Ťukněte na tlačítko Hotovo.