Sony Xperia SP - Hledání a zobrazení kontaktů

background image

Hledání a zobrazení kontaktů

Přehled obrazovky Kontakty

1

Karty Kontakty, Volání, Oblíbené položky a Skupiny

2

Zobrazení podrobností o kontaktu

3

Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem

4

Přístup k možnostem komunikace pro daný kontakt

5

Hledání kontaktů

6

Přidání kontaktu

7

Zobrazení dalších možností

Vyhledání kontaktu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na

položku .

2

Ťukněte na možnost a zadejte do pole Hledat kontakty několik prvních

písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými

písmeny.

46

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu Filtrovat.

3

V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností.

Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se

tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších

možností.

4

Po dokončení ťukněte na možnost OK.