Sony Xperia SP - Sledování videí v aplikaci Filmy

background image

Sledování videí v aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do

zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každém filmu získat obrázek plakátu,

shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy

ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

Videa pořízená pomocí fotoaparátu zařízení se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci

Album.

Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Filmy přehrát.

Přehled aplikace Filmy

1

Otevření aplikace Video Unlimited

2

Zobrazení možností nabídky

3

Ťuknutím se přehraje naposledy sledované video

4

Procházení všech videí stažených nebo uložených do zařízení

5

Po ťuknutí lze přehrát uložená nebo stažená videa

6

Ťuknutím lze zobrazit všechna videa ve službě Video Unlimited

7

Ťuknutím zobrazíte podrobnosti o videu ve službě Video Unlimited

Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici na

všech trzích. Je třeba samostatné předplatné. Na tyto služby se vztahují dodatečné právní

podmínky.

Přehrávání videoklipů v aplikaci Filmy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost Filmy.

2

Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na

obrazovce nezobrazí, ťukněte na položku Vše na kartě Moje sbírka a poté

vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát.

3

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.

4

Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu přehrávání

obnovíte.

5

Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením

indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

Přehrávání videa na vnějším zařízení

83

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

1

Když se přehrává video, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Ťukněte na možnosti > Throw.

3

Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrát. Není-li žádné zařízení

dostupné, přidejte ho podle pokynů na obrazovce.

Změna nastavení aplikace Filmy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost Filmy.

2

Ťukněte na ikonu a upravte nastavení podle potřeby.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

1

Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.

2

Ťukněte na položku a potom na položku Nastavení zvuku.

3

Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.

4

Po dokončení ťukněte na možnost OK.

Sdílení videa

1

Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko a potom na tlačítko Sdílet.

2

V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a

poté je odešlete podle uvedeného návodu.