Sony Xperia SP - Omezení služeb a funkcí

background image

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve

všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech

oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání

112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo

zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého

mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.
Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup

k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za

přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.