Sony Xperia SP - Prohlížení fotografií a videí

background image

Prohlížení fotografií a videí

Na kartě Obrázky v aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videa

pořízená fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si

do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené

mřížce.

1

Zobrazení fotografií a videí na kartě Obrázky

2

Zobrazení fotografií a videí na kartě Moje alba

3

Zobrazení možností nabídky

4

Datum položek ve skupině

5

Chcete-li zobrazit fotografii nebo video, ťukněte na ně

6

Posunem nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

Zobrazení fotografií a videí

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku Album a ťukněte na ni.

3

Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.

4

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii

nebo video zobrazíte listováním doprava.

Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko

Autom. otočení obrazovky v nabídce Nastavení > Displej.

Změna velikosti miniatur

Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí

roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést

oddálení.

Funkce lupy u fotografií

Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí

roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost > Prezentace, chcete-li spustit prohlížení všech

fotografií v albu.

2

Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

76

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom

ťukněte na možnosti > SensMe™ slideshow.

2

Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na

položku . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat

technologie SensMe™ přehraje prezentaci.

3

Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky

a ťukněte na položku .

Přehrávání videa

1

Otevřete kartu Obrázky nebo kartu Moje alba v albu.

2

Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.

3

Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.

4

Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku.

Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

1

Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

1

Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím

vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.