Sony Xperia SP - Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

background image

Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty.

Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v

zařízení její původní, nezměněná verze.

Úprava fotografie

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost .

78

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Oříznutí fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost .

2

Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti Editor fotografií > Jen jednou.

3

Ťukněte na možnosti > Oříznout.

4

Ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.

5

Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a

podržte jej stisknutý. Poté, co čtverečky okrajích zmizí, změňte velikost

rámečku tažením dovnitř nebo ven.

6

Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte

se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté

roh přetáhněte.

7

Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu

uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.

8

Ťukněte na tlačítko Použít oříznutí.

9

Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost Uložit.

Použití speciálních efektů na fotografii

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost .

2

Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti Editor fotografií > Jen jednou.

3

Ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.

4

Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku Uložit.

Vylepšení fotografie pomocí rozšířeného nastavení

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost .

2

Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti Editor fotografií > Jen jednou.

3

Ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.

4

Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku Uložit.

Úprava nastavení osvětlení fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost .

2

Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti Editor fotografií > Jen jednou.

3

Ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.

4

Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku Uložit.

Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost .

2

Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti Editor fotografií > Jen jednou.

3

Ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.

4

Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku Uložit.