Sony Xperia SP - Utilització del registre de trucades

background image

Utilització del registre de trucades

En el registre de trucades, podeu veure les trucades perdudes , rebudes i

marcades .

Per visualitzar les trucades perdudes

1

Quan teniu trucades perdudes, apareixerà a la barra d'estat. Arrossegueu la

barra d'estat cap avall.

2

Puntegeu en Trucada perduda.

Per trucar a un número del registre de trucades

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Trobeu i puntegeu en Telèfon. La visualització del registre de trucades apareix

a la part de dalt de la pantalla.

3

Per trucar a un número directament, puntegeu en el número. Per editar el

número abans de trucar, toqueu sense deixar anar el número i, a continuació,

puntegeu en Edita el número abans de trucar.

A més podeu trucar a un número si puntegeu en > Torna la trucada.

41

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per afegir un número des del registre de trucades als contactes

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Trobeu i puntegeu en Telèfon. La visualització del registre de trucades apareix

a la part de dalt de la pantalla.

3

Toqueu sense deixar anar el número i, a continuació, puntegeu en Afegeix als

contactes

.

4

Puntegeu en el contacte que desitgeu i, a continuació, puntegeu en Crea un

contacte nou

.

5

Editeu els detalls del contacte i puntegeu en Fet.

Per amagar el registre de trucades

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Telèfon.

3

Puntegeu en > Amaga registre trucades.