Sony Xperia SP - Trucades diverses

background image

Trucades diverses

Si teniu activada la funció de trucades en espera, podeu gestionar alhora diverses

trucades. Quan està activada, el sistema us notificarà amb un xiulet la recepció d'una

altra trucada.

Per activar o desactivar les trucades en espera

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Paràmetres de la trucada > Paràmetres

addicionals

.

3

Per activar o desactivar les trucades en espera, puntegeu en Trucada en

espera

.

Per contestar una altra trucada i posar en espera la trucada en curs

Si durant una trucada sentiu uns xiulets que es repeteixen, arrossegueu cap

a la dreta.

Per rebutjar una segona trucada

Si durant una trucada sentiu uns xiulets que es repeteixen, arrossegueu cap

a l'esquerra.

Per fer una segona trucada

1

Durant una trucada en curs, puntegeu en .

2

Introduïu el número del destinatari i puntegeu en . La primer trucada es posa

a l'espera.

Per canviar entre diverses trucades

Per canviar a una altra trucada i posar la trucada en curs en espera, puntegeu

Canvia a aquesta trucada

.