Sony Xperia SP - Trucades de conferència

background image

Trucades de conferència

En una conferència o una trucada amb diverses persones podeu tenir una conversa

conjunta amb dues o més persones.

Per obtenir detalls quant al número de participants que podeu afegir a una trucada de

conferència, contacteu al vostre operador de xarxa.

Per fer una trucada de conferència

1

Durant una trucada en curs, puntegeu .

2

Marqueu el número del segon participant i puntegeu en . Quan el segon

participant respongui, el primer participant es posarà en espera.

3

Puntegeu en per afegir el segon participant a la trucada de conferència.

4

Repetiu els passos de l'1 al 3 per afegir més participants a la trucada.

Per tenir una conversa privada amb un participant d'una trucada de conferència

1

Durant una trucada de conferència en curs, puntegeu en {0} participants.

2

Puntegeu en el número de telèfon del participant amb qui vulgueu parlar en

privat.

3

Per finalitzar la conversa privada i tornar a la trucada de conferència, puntegeu

en .

43

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per alliberar un participant d'una trucada de conferència

1

Durant una trucada de conferència, puntegeu en el botó que mostra el nombre

de participants. Per exemple, puntegeu en 3 participants si hi ha tres

participants.

2

Puntegeu en al costat del participant que voleu alliberar.

Per finalitzar una trucada de conferència

Durant la trucada de conferència, puntegeu a Finalitza la trucada conferència.