Sony Xperia SP - Restricció de trucades

background image

Restricció de trucades

Podeu bloquejar totes les categories o categories concretes de trucades entrants i

sortints. Si heu rebut un codi PIN2 del vostre proveïdor de serveis, podeu utilitzar

també una llista de números de marcatge fix (FDN) per restringir les trucades sortints.

Per bloquejar trucades entrants o sortints

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Paràmetres de la trucada.

3

Puntegeu en Bloqueig de trucades i seleccioneu una opció.

4

Introduïu la contrasenya i puntegeu en Habilita.

Quan configureu el bloqueig de trucades per primer cop, haureu d'introduir una contrasenya

per activar la funció del bloqueig de trucades. Si més endavant voleu editar els paràmetres del

bloqueig de trucades, haureu d'utilitzar la mateixa contrasenya.

Per habilitar o inhabilitar el marcatge fix

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en Paràmetres > Paràmetres de la trucada > Números de

marcatge fix

.

3

Puntegeu en Activar el marcatge fix o en Desactivar el marcatge fix.

4

Introduïu el PIN2 i puntegeu en D'acord.

42

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per accedir a la llista de destinataris de trucades acceptades

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en Paràmetres > Paràmetres de la trucada > Números de

marcatge fix

> Números de marcatge fix.